TOP termékek

Tanúsítvány

SSL Certificate

KIEHL Spül-blitz green 1L mosogatószer kézi
KIEHL Spül-blitz green 1L mosogatószer kézi
1 762 Ft/db
(1 762 Ft/l)

KIEHL Spül-blitz green 1L mosogatószer kézi

Kiehl Kiehl
KIEHL Spül-blitz green 1L mosogatószer kézi
Kiehl Kiehl
Cikkszám: KI-555901
KIEHL Spül-blitz green 1L mosogatószer kézi
6 db/karton
Megújuló nyersanyag forrásokból készült zsíroldó edénymosogató szer. Anyagkímélően
tisztít. Takarékos felhasználás. Mosogatógépben ne használjuk. ABS tenzidektől mentes.
Tovább
1 762 Ft/db
(1 762 Ft/l)
Mennyiségi kedvezmény
-3%
1 kartontól
1 709 Ft/db
-4%
5 kartontól
1 691 Ft/db
-5%
10 kartontól
1 674 Ft/db
Figyelmeztetések

GHS05; GHS09 koncentrátumban. Veszély. H315 Bőrirritáló hatású. H318 Súlyos
szemkárosodást okoz. H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. P273 Kerülni kell az
anyagnak a környezetbe való kijutását. P280 Védőkesztyű/Szemvédelem használata
kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés
vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés
folytatása. P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Tovább
Használati információk
Edénymosogatás:
1-2 spricnit kb. 5 liter meleg vízhez. Tegyük az edényeket
a mosogatószeres vízbe, kendővel vagy kefével mossuk le,
majd öblítsük el őket, végezetül tegyük a szárítóra.
Napi takarítás (felülettisztítás):
1 spricnit kb. 4 liter meleg vízhez. A felületet, tárgyat enyhén
kicsavart kendővel töröljük le, majd esetleg töröljük át.
Tovább
Összetevők
Anionos tenzidek 5-15%, amfoter tenzidek < 5%, adalékok, élelmiszerszínezékek,
illatanyagok (Limonene, Citral), konzerváló anyagok (Methylisothiazolinone,
Benzisothiazolinone).
pH-érték (koncentrátumban): kb. 7 pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 7
Tovább
Hasonló termékek